Vyberte stranu

Potenciálny nedostatok uhlia a zemného plynu, rastúce ceny energií všeobecne, nedostatočný výkon obnoviteľných zdrojov energií s výhľadom ďalšieho poklesu počas zimných mesiacov, to sú podmienky za ktorých domácnosti v Európe vstupujú do novej vykurovacej sezóny. S ohľadom na fakt, že súčasná situácia nemusí mať krátkodobý charakter, je vhodné pripraviť sa na to, že aj ďalšie vykurovacie sezóny budú výrazne odlišné od tých, ktoré sme zažívali v uplynulých rokoch.

Vysoké účty za energie, zvýšené riziko nedostupnosti tepla či komodít potrebných na výrobu tepla (napr. uhlie, zemný plyn) sú nepríjemnosti, s ktorými budeme musieť počítať aj v nasledujúcich rokoch. Vylúčiť už možno pritom variant, že účty za vykurovaciu sezónu nebudú výrazne vyššie ako v predchádzajúcich rokoch. Domácnosti naprieč Európou pred sebou majú dilemu, či budú uvedené riziká akceptovať, alebo ich obmedzia tým, že sa stanú menej závislé od vonkajších vplyvov.

Vyššia samostatnosť na externých dodávkach je oveľa dostupnejšia, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V prípade tepla a teplej vody je možné využiť výhody tepelných čerpadiel, ktoré na vstupe používajú geotermálne teplo či vonkajší vzduch, t. j. komodity, ktoré sú v prakticky neobmedzenom množstve dostupné zadarmo naprieč republikou. Moderné tepelné čerpadlá dokážu svojim majiteľom zabezpečiť dostatok lacného tepla a teplej vody bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky, a to bez ohľadu na to, či ich využijete pri malom rekreačnom objekte či veľkého bytového domu. Navyše, pri tepelných čerpadlách nehrozí v dohľadnej budúcnosti obmedzovanie ich využívania, tak ako je tomu práve pri kotloch na tuhé palivá či zemný plyn. Naopak, jednotlivé vlády Európy, vrátane tej tuzemskej, sa snažia podporiť rozširovanie tepelných čerpadiel za pomoci dotácií na ich obstaranie.

S tepelnými čerpadlami sa zbavíte starostí spojených s:

  • Aktuálnymi poveternostnými podmienkami, pretože geotermálneho tepla aj vonkajšieho vzduchu je k dispozícii dostatok po celý rok.
  • Vývojom cien komodít, pretože vonkajší vzduch aj geotermálne teplo sú k dispozícii zdarma bez ohľadu na spotrebované množstvo.
  • S dostupnosťou komodít či ich skladovaním, pretože geotermálne energie a vonkajší vzduch sa v prakticky neobmedzenom množstve nachádzajú po celej republike.

Tepelné čerpadlá sú dlhodobo najúspornejším zdrojom tepla a teplej vody, a to aj v porovnaní s neobnoviteľnými zdrojmi energie pri vylúčení aktuálneho nárastu ich cien, pozri porovnanie na webe tzb-info.cz.

Zdroj obrázku: Maren Winter / Shutterstock.com

Rastúce ceny tepla sú realitou, ako na ňu zareagujete?
Páčil sa Vám tento článok?
Získajte zľavu 40€ na ubytovanie a užite si letnú dovolenku za výhodné ceny!Získať zľavu
+